Hem

Behandlingar

Symptom Tidsbokning Länkar Kontakt

 

 


Frekvensterapi -
Den nya tidens välmående & hälsa

                               

Dr. Hulda Clark från boken The Cure for all Diseases:

"Elektricitet kan nu användas för att ta bort bakterier, virus och parasiter på minuter inte dagar eller veckor som antibiotika kräver. Det är säkert och utan bieffekter och stör inte andra behandlingar som pågår."

 

F-Scan Touch är en elektronisk apparat som sänder svaga elektroniska impulser genom kroppen.

F-Scans mycket exakta frekvenser med dess specifika vågformer mäter och behandlar mögel, bakterier, virus, parasiter, maskar och tungmetaller. Frekvenserna stimulerar och stärker också kroppens immunsystem och kan förbättra funktionen hos kroppens organ.

Allt har en egen specifik frekvens och det är detta som gör det möjligt att hitta t.ex. en viss parasit och att sedan behandla densamma med frekvensterapi. Denna terapiform är baserad på välkända forsknings- och behandlingsresultat av R.R. Rife och Dr. H.R. Clark som anser att det inte finns några kroniska sjukdomstillstånd!

Vi gör flera olika scanningar och kan då se vad som belastar kroppen. Därefter behandlas med frekvensterapi; svaga elektriska impulser leds genom kroppen, oftast med elektroder som hålls i händerna. Om låga frekvenser används kan du känna flödet av impulserna genom händerna. Detta kan inte skada dig eftersom apparaten inte kan generera hög spänning (max 12 volt). 

Grundscanningar, analys och frekvensterapi tar en till två timmar, beroende av resultat som scanningen har visat samt av individuella skillnader på hur snabbt man svarar på behandlingen. Patienten ska alltid vara delaktig och ta sitt ansvar för ett lyckat och bestående resultat.

Tillbaka till    QI-terapi    Öronljus    Matintolerans    Örtpreparat